مقررات ارسال آگهی و تبلیغ در بالاترین


مشارکت تجاری با بالاترین در هر صورت باید تابع قوانین استفاده از بالاترین و قوانین تبلیغات کشور آگهی دهنده و ایالات متحده امریکا باشد.


بالاترین حق رد درخواست  مشارکت تجاری یا حذف یک تبلیغ را بسته به سیاستهای داخلی و نیازها و درخواستهای کاربران برای خود محفوظ ‌نگه می‌دارد.


این قوانین ممکن است در آینده تغییر کند.

اگر تصور می‌کند در یک آگهی حق مالکیت فکری شما تهدید شده است با بالاترین تماس بگیرید.