پرسش‌نامه و نظرسنجی


شرکتهای تجاری و موسسات تحقیقاتی خصوصی یا دانشگاهی در بسیاری از کارهای پژوهشی خود نیاز به نظرسنجی‌های عمومی دارند. بالاترین می‌تواند این نظرسنجی‌ها را در بخش آگهی‌ها در معرض بازدیدکنندگان قرار دهد. هزینه درج این نظرسنجی‌ها ده سنت به ازای پرسش‌های نهایی مورد نیاز می‌باشد. به عنوان مثال اگر یک نظرسنجی حاوی ۲۰ پرسش است و در تحقیق مورد نظر باید از هزار نفر نظرسنجی به عمل آید. تعداد پرسش نهایی ۲۰٫۰۰۰ و هزینه درج این نظرسنجی ۲۰۰۰دلار آمریکا خواهد بود.


بالاترین حق نظارت نهایی بر پرسش‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد. به طور مشخص پرسش‌ها نباید به هیچ‌وجه اطلاعاتی که به نوعی با امنیت افراد مربوط هستند را جویا شده باشد. همچنین در هر سوالی که اطلاعات شخصی کاربر مورد سوال قرار می‌گیرد، باید گزینه «نمی‌خواهم به این پرسش پاسخ دهم» لحاظ شده باشد.