راهنمای نوشتن

بالاترین برای نظرات و بالابلاگ از نسخه تغییریافته‌ای از Markdown استفاده می‌کند:
 • پاراگراف‌ها را با یک سطر خالی از هم جدا کنید.
 • برای تو پر (بولد) متن را *بین دو ستاره* (ستاره‌ها چسبیده به کلمه اول و آخر) بگذارید.
 • ابتدای نقل قول یک > (علامت کوچک‌تر) قرار دهید و سطر بعد را خالی بگذارید.
 • آدرس‌های اینترنتی خودکار تبدیل به لینک می‌شوند.
 • [لینک با توضیح](http://example.com)
 • برای فهرست ابتدای هر مورد یک * قرار دهید. پیش از کل فهرست یک سطر خالی بگذارید.
 • برای فهرست شماره‌دار اعداد لاتین استفاده کنید و بعد از هر عدد نقظه بگذارید؛ به این صورت: '1. مورد'
 • برای جدا کننده افقی از سه خط --- استفاده کنید.
 • برای جدول از ساختار زیر استفاده کنید:
  | جدول    | سرتیتر    | این گونه |
  | ----------- |:-------------:| ---------:|
  | ستون سوم  | چپ تراز    |  است   |
  | ستون دوم  | وسط تراز   |  است   |
  | به دو نقطه | در طرفین   | دقت کنید |