اعتبار چیست؟


بالاترین برای کارکرد بهینه‌ از سیستمی منحصر به فردی برای تعیین اعتبار و انرژی روزانه کاربران استفاده می‌کند. اعتبار کاربران به مرور زمان با فعالیتشان در سیستم بالا می‌رود. این امر باعث می‌شود به مرور که کاربران تازه‌کار  با قوانین بالاترین آشنا می‌شوند اعتبار بیشتری نیز پیدا کنند. اعتبار هر فرد سهم انرژی روزانه او را تعیین می‌کند. یعنی کاربران با اعتبار بیشتر توانایی بیشتری برای فعالیت در بالاترین دارند.

اعتبار هر کاربر نسبت به میزان و نوع فعالیت به تدریج افزایش و گاهی کاهش می‌باید. هر لینک پست شده ۵ امتیاز، نظر پست شده ۳ امتیاز و هر رأی داده ۱ امتیاز به اعتبار کاربر اضافه می‌کند. اگر لینک پست شده به صفحه اول برسد، ۱۵ امتیاز دیگر هم به کاربر اضافه می‌شود. اگر لینکی حذف شود ۵۰ امتیاز از کاربر کم خواهد شد. فرمول محاسبه اعتبار کاربری:

۱۰۰      (اعتبار اولیه)               +                                      

تعداد آرا

۲۰   x  تعداد لینکهای داغ شده

۵     x  تعداد لینکهای داغ نشده

۳     x  تعداد کل نظرات

۵۰-  x  تعداد لینکهای حذف شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتبار کسب شده


اعتبار کاربران با امتیاز بالای پانزده‌هزار هر پانزده روز یک‌ بار محاسبه و به روز می‌شود.


در مورد سایر مسائل مربوط به محاسبه اعتبار  به وبلاگ بالاترین  مراجعه نمایید. همچنین اطلاعات بیشتر را میتوانید در صفحه ویکی بالاترین بیابید.