حق تالیف


بالاترین نسبت به رعایت حق تالیف حساس است و از کاربران می‌‌خواهد محتوایی را که به هر صورتی مهر حق تالیف دیگران را خورده‌اند، بدون اطمینان از اینکه این اجازه را دارند، در بالاترین پست نکنند. اگر بالاترین «گزارش تخلف از رعایت حق تالیف»‌ی دریافت کند محتوای مورد سؤال را بلافاصله حذف یا غیرفعال خواهد کرد. اگر باور دارید محتوایی در بالاترین وجود دارد که حق تالیف شما یا حق تالیف‌ی که شما آن‌ را مدیریت می‌کنید را نقض می‌کند، می‌توانید با پر کردن این فرم موضوع را به بالاترین اطلاع دهید.

اگر در موردی باور دارید محتوایی که شما حق تالیف آن را در اختیار دارید یا اجازه‌ی قانونی برای مدیریت آن دارید به اشتباه حذف شده است، می‌توانید موضوع را به بالاترین اطلاع دهید. در صورت گزارش اشتباه، در هر یک از دو مورد فوق، شما مسئول تمام هزینه‌های پیش آمده و هر گونه مساله‌ی مرتبط دیگر خواهید بود.