بخش‌های بالاترین


لینکهای داغ روز

این صفحه، بهترین لینکهای روز را براساس نظر خوانندگان نشان می‌دهد. لینکهایی که حد نصاب رای را کسب کنند از صفحه «لینکهای تازه اضافه شده»، به این صفحه منتقل می‌شوند. حد نصاب داغ شدن رای طبق الگوریتم خاصی محاسبه می‌شود و برای جلوگیری از اشغال صفحۀ داغ بالاترین توسط یک یا چند دامنۀ (Domain) خاص که در بسیاری از موارد با رأی های گروهی داغ می شوند، در هر بازۀ زمانی شش ساعته، از یک دامنه تنها دو لینکی داغ می شوند که بیشترین رأی را دارند. در این مرحله ۲۰ درصد به حد نصاب لینک‌های بعدی این دامنه برای راهیابی به صفحۀ اول افزوده شده و این لینکها برای داغ شدن به غیر از کسب حد نصاب جدید، نیازمند گذشت زمان شش ساعت خواهند بود. در صفحه پرسش‌های متداول می‌توانید در این مورد بیشتر بخوانید.


لینکهای تازه اضافه‌شده

این صفحه لینک‌هایی را که اخیرا اضافه شده‌ است نمایش می‌دهد. این لینک‌ها هنوز امتیاز کافی نگرفته‌اند و به محض این‌که لینکی در این صفحه رأی کافی بگیرد -توسط خوانندگان دیگر تایید شود- از این صفحه به صفحه داغ منتقل می‌شود. لینک‌هایی که رای کافی کسب نکنند به صفحه داغ راه پیدا نخواهند کرد.


بهترین لینک‌های امروز

ستون بهترین لینک‌های روز همانطور که از نام آن پیداست لینک‌هایی را که بیشترین تعداد رای را در روز گذشته کسب کرده‌اند نشان می‌دهد. برای جلوگیری از تصرف ستون «بهترین لینک‌های امروز» توسط لینک‌های یک «موضوع داغ» و یا یک «بخش» خاص، انتخاب لینک برای قرار گرفتن در بخش بهترین لینک‌های روز به این شکل است:

    • یک لینک از هر موضوع داغ
    • دو لینک از بخش‌های جامعه، افتصاد، سرگرمی، ورزش، هنر و ادبیات، دانش و فن‌آوری
    • سه لینک از بخش «سیاست» - به علت علاقه بیشتر کاربران سایت به این بخش