ایجاد موضوع داغ

اگر اعتبار شما بالای بیست هزار باشد گزینه فرستادن موضوع داغ در صفحه شما دیده می‌شود.

برای اینجاد موضوعات داغ به طریق زیر عمل کنید:


فرستادن موضوع داغ


و بعد از کلیک بر روی این دکمه به صفحه جزییات موضوع داغ خواهید رفت:


فرم موضوع داغ

فارسی‌نویسی اعداد: لطفا در هنگام نوشتن عنوان موضوعات داغ از گزینه "تبدیل کیبورد به فارسی" استفاده کنید تا اعداد به فارسی نمایش داده شود. همچنین با این روش حروفی مانند "ي"  نیز به صورت صحیح فارسی به شکل "ی" نشان داده خواهد شد.


تا یک ساعت وقت دارید که موضوع ارسالی را ویرایش کنید.اضافه کردن لینک به موضوع داغ


برای اضافه کردن لینک به موضوع داغ اگر اعتبار کافی داشته باشید گزینه اضافه کردن لینک به موضوع داغ در صفحه لینک شما دیده می‌شود.


  


اگر اعتبار شما کم است می‌توانید در بخش نظرات از سایر کاربران بخواهید تا لینک را به موضوع داغ اضافه کنند یا درخواست خود را در بخش پشتیبانی مطرح کنید.