مجموعه لوگوهای بالاترین


روز ملی شدن صنعت نفت ۲۹ اسفندعید نوروز اول فروردین

نوروز ۸۶  ب
الاترین
نوروز ۸۷ بالاترین
نوروز ۸۸بالاترین
نوروز ۸۹ بالاتری


سیزده‌به‌در ب
۱۳۹۱
ترین

جشن مهرگان ۱۶ مهرماه (مهرگان هم‌زمان است با بند کشیده شداژی‌دهاک (ضجاک) توسط فریدون در کوه البرز) بالاترین
شب یلدا سی آذر بالاترین

http://s3.amazonaws.com/balatarin.system/logos/33-banner_pom.jpg
عیدفطر (به عنوان روز اختصاص یافته به مسلمانان)
بالاترین


روش‌ ششم فرودین تولد اشوزرتشت (روز اختصاص یافته با زرتشتیان)

روش‌هشانا (آغاز سال نوی یهودی به عنوان روز اختصاص یافته به یهودیان)بالاترین


روز تعقل، اولین پنج‌شنبه ماه می هر سال (به عنوان روز اختصاص یافته به انسان‌گرایان، خداناباوران و آزاداندیشان)


کریسمس تولد عیسی مسیح، ۲۵ سپتامبر (به عنوان روز اختصاص یافته به مسیحیان)عید رضوان، اول اردیبهشت (به عنوان روز اختصاص یافته به بهائیان)

روز سعدی اول اردیبهشت

روز فردوسی ۲۵ اردیبهشتب
الاترین


روز بزرگداشت کورش هفتم آبانباروز زن هشتم مارسبالا


ترینروز جهانی کارگر اول ماه میبالاترین

گرامی‌داشت جانباختگان خرداد ۸۹


تولد بالاترین ۲۵ مردادبالاترین

روز ملی پزشک


روز جهانی صلح ۲۱ سپتامبر

روز مبارزه با خشونت علیه زنان ۲۵ نوامبربالاترین


روز دانشجو ۱۶ آذربالاتری
ن
بالا

روز زندانی سیاسی و روز جهانی حقوق بشر دهم دسامبر


لوگوی اصلی روز جهانی حقوق بشر برای سال ۲۰۱۱ توسط سازمان ملل پیشنهاد و به زبان‌های انگلیسی، عربی، فرانسه، چینی اسپانیایی و روسی طراحی شده بود. لوگوی فارسی این روز توسط تیم بالاترین طراحی و اجرا شد.

   Human-Rights-Day-2011-Farsi     
همدردی با زلزله‌زدگان آذربایجان


مدال‌آوران المپیک ۲۰۱۲ 

المپیک ۲۰۱۲

اولین مدال طلای ایرانقتل هاله سحابی (طراح اصلی مانا نیستانی)بالاتر
ین

جوایز اصغر فرهادی به خاطر فیلم جدایی نادر از سیمین


اولین سالگرد ۲۲خرداد  بالا
ترین       

سیزده آبان ۸۹بالاترین

خشک شدن دریاچه ارومیهبالا
ترین

حمایت از مبارزات مردم مصربالات
رین

پیروزی مبارزات مردم در لیبیبالا
ترین

Comments